Perca IT executives vacatures

Van digitale droom naar werkelijkheid

C-level, Agile, IT management ...

Een interview met Hans Koelstra van Trigion

Digitale transformaties staan hoog op de agenda van bedrijven. De markt evolueert rap, achterblijven op de concurrentie is geen optie. Dit maakt dat er, meer dan ooit, behoefte is aan een CTO die een heldere visie heeft op de impact van (digitale) technologieën en de digitalisering van bedrijfsprocessen op mens, bedrijf en maatschappij. Een CTO die in staat is om een cultuurverandering te realiseren.

Perca Search onderzoekt de cruciale factoren voor een succesvolle digitale transformatie en interviewt Hans Koelstra, directeur Integrale Veiligheid van Trigion. ‘Een CTO kan nog zo goed op de hoogte zijn van alle trends en nog zo veel innovatieve experimenten uitvoeren, dat is niet genoeg om de digitale belofte waar te maken. Om dat te bereiken, is een fundamentele verandering nodig in vast gewortelde geloofssystemen en gedragingen.’

Wat betekent digitale transformatie voor jou?

‘De digitale transformatie gaat over veranderingen in bedrijfsactiviteiten, gedreven door IT-toepassingen. Digitaal is geen doel op zich, maar het is een andere manier om tegen vernieuwing aan te kijken, ondersteund door de mogelijkheden die de digitalisering biedt. Het biedt daarmee volop kansen om te komen tot nieuwe oplossingen, betere producten en klantgerichte diensten. Het is belangrijk dat je het niet beschouwt als een IT-project; de digitale transformatie gaat over veranderprocessen en een nieuwe manier van werken. Het is niet zo dat je je huidige bedrijfsvoering ondersteunt of automatiseert met een nieuwe applicatie: dat is te simplistisch.’

Wat is er nodig om effectief een digitale agenda op te stellen?

‘Het is noodzakelijk om de digitale agenda vanuit een duidelijke visie te bepalen. Welke trends spelen er en wat gebeurt er in de wereld? Wat wil ik daar als bedrijf mee bereiken? Dat vertaal je terug naar beleid en activiteiten die nodig zijn om de veranderingen daadwerkelijk door te voeren, ondersteund door de digitale mogelijkheden die er zijn. Als je geen duidelijke visie hebt en als je slechts vanuit het ‘hier en nu’ een digitale agenda opstelt, mis je kansen.’

Welke struikelblokken zie jij om je heen?

‘Ik zie twee dingen gebeuren. Veel bedrijven werken niet vanuit een duidelijke visie en zijn vooral met kleine stapjes bezig. Het echte veranderproces komt dan niet op gang. Dit heeft te maken met de mensen en met de cultuur, maar ook met de manier waarop ze naar het verleden van hun diensten of naar het voortbrengen van producten kijken.

Het tweede struikelblok is: je kunt een visie hebben, maar vertaal deze dan maar naar daadwerkelijke acties om tot een nieuwe manier van werken te komen en een vooruitgang te realiseren van je producten en diensten. Om een digitale transformatie te leiden, moet een CTO niet alleen een digitale agenda bepalen, maar deze ook waar kunnen maken. Het is een bedrijfs-en-organisatie vraagstuk en verandervraagstuk veel meer dan dat het een IT-vraagstuk is.’

Hoe ga jij met die struikelblokken om?

‘Visie is voor mij heel belangrijk en die visie is de rode draad in alles wat ik doe. Overal waar ik kom en met wie ik praat draag ik uit: waar gaan we met zijn allen naar toe en wat gebeurt er, en wat betekent dat voor ons? Wat betekent dat voor ons als bedrijf, voor de wijze waarop we veiligheid creëren? Wat doen we daarmee?

Daarnaast benader ik het digitale vraagstuk echt vanuit verandermanagement. Het heet niet voor niets transformatie. We gaan op een andere manier werken en dit betekent verandering voor de mensen en hun rollen. Ik zie het als het opnieuw inrichten van de driehoek: organisatie, techniek en mens. Op al die aspecten moet je vernieuwen. Alleen de technologie factor aanpassen, daar heb je niks aan, dat is niet voldoende.’

Werken jullie Agile?

‘De traditionele manier van werken houdt in dat je vanuit een ontwerp denkt: we gaan met zijn allen in een projectgroep zitten, we bedenken een nieuwe propositie, dan gaan we het proces ontwerpen en uitwerken, we doen een groot IT-project, dat implementeren we en dan zijn we er.

Ik zet juist in op samenwerking. Bijvoorbeeld samenwerking met de klant, je hebt een idee en dat testen we in een pilot om dat vervolgens kleinschalig toe te passen. Dan hebben we een basis waar we op kunnen voortborduren. Als dat kansrijk blijkt, dan gaan we daar mee verder. Op die manier krijg je veel meer toepassingen van onderop die je realiseert met behulp van digitale middelen. Dat is een effectieve manier om te komen tot verandering. Tastbare resultaten helpen om de mensen daar in mee te krijgen.’

Wat vraagt deze manier van werken van de medewerkers?

‘Ik verzamel mensen om mij heen die vanuit de klant denken. Die de vraag stellen: wat gebeurt er in de markt en bij de klanten en hoe sluit ik daar op aan? Wat zijn de mogelijkheden die digitalisering biedt? Dat zijn geen mensen die een product aan het verkopen zijn, maar die een vraag proberen te beantwoorden. En die dat kunnen vertalen naar een oplossing of een idee.

Gelukkig heeft Trigion al veel mensen in huis met de juiste kwaliteiten en ik probeer ze nu bij elkaar te krijgen om dat soort vragen op te pakken. Dat moet echt vanuit de mensen zelf komen. Je kunt niet top down een digitale agenda bedenken en die opleggen aan je organisatie. Het is geen IT-project, maar het gaat om de vertaalslag: wat kan ik voor de klant betekenen? En hoe ga ik dat in de driehoek van techniek, mens en organisatie regelen? Die manier van werken moet in het DNA van het bedrijf gaan zitten.’

Digitalisering betekent dus niet alleen maar automatisering

‘Automatisering is maar een klein onderdeel van de digitalisering. Voor mij gaat het om de veiligheid en de vraag: hoe kan ik technologie gebruiken om een beter beeld te krijgen van wat er gebeurt in de wereld en daar informatie uit destilleren die belangrijk is voor mijn klant, die belangrijk is voor onze beveiligers? Zo kunnen wij heel gericht bezig zijn met het creëren van veiligheid.

Op die manier is digitalisering dus ondersteunend aan ons primaire proces: het creëren van veiligheid. Als je je data goed weet te analyseren dan kan je heel bewust acteren op incidenten en het voorkomen daarvan, omdat je de dreigingen en risico’s eerder en beter onderkent. Je kunt ook gerichter en effectiever handelen op het moment dat een incident zich voordoet. Monitoren en signaleren wordt steeds meer door intelligente systemen gedaan en op het moment dat er wat gebeurt, kun je de factor mens voorzien van relevante informatie, die daarmee sneller en adequater acteert op dat wat belangrijk is, namelijk maatregelen nemen. Dat is winst, omdat onze mensen daardoor meer met hun doorlopende beveiligingstaken en hun omgeving bezig kunnen zijn. Dat levert een betere veiligheidsbeleving op voor de medewerkers en gasten van onze opdrachtgevers, terwijl in absolute termen de veiligheid wordt vergroot.’

Waar gaat het heen in de toekomst?

‘Wij worden soms echt wel onder vuur genomen door hele ambitieuze clubjes. Die komen op de koffie en vertellen ons: “jullie hebben 7000 mensen in dienst om te beveiligen, wij worden de Uber van veiligheidsland, dus wij gaan straks beveiligen zonder één beveiliger in dienst te hebben.” Dat vind ik een inspirator. Als je ziet met wat voor gedachtegangen ze komen, dan sta je wel te kijken. Persoonlijk denk ik overigens wel dat mensen een onmisbare factor blijven bij het creëren van veiligheid. Maar zulke enthousiaste mensen wil ik wel graag om me heen. Dat zijn vaak jongere mensen die niet zijn gehinderd door onze waarden en overtuigingen en daar komen de beste ideeën vandaan.’

Wat zou je jong talent meegeven?

‘Het belangrijkste punt in de nieuwe wereld is dat je voor de inhoud moet gaan, voor iets waar je goed in bent en wat je echt leuk vindt. Zorg dat je iets weet en dat je iets te bieden hebt. Zoek een omgeving die kansen biedt! Dat zijn niet uitsluitend hele grote ondernemingen. Als je dan wél voor een grote onderneming gaat, kies er dan een die een start-up achtige plek heeft.

En zoek het niet persé bij een IT-bedrijf. Want digitaal gaat niet over IT. Digitaal gaat over een nieuwe manier van voortbrengen, van diensten leveren of producten leveren. De kansen liggen op het snijvlak van business en IT. Als je daar een goede set van competenties opbouwt dan hoor je echt bij de mensen die verandering gaan brengen in de toekomst.’

Wat zijn die competenties dan?

‘Ik ben vooral op zoek naar mensen met een achtergrond in consulting. Omdat wij diensten leveren moeten ze proces -en outcome georiënteerd zijn. Maar ze moeten wel de technische affiniteit hebben om dat terug te vertalen naar oplossingen, waar techniek en digitaal een steeds belangrijker rol inspelen. Je kunt nog zulke mooie dingen verzinnen, het moet wel een toepassing hebben, anders blijft het een mooi experiment. De vraag “welke toepassing heeft het” en “welk probleem ga je ermee oplossen?” is echt veel belangrijker. Dat is een nieuw soort mensen waar je naar op zoek bent. Die zullen schaars zijn.’

Op zoek naar die ene professional die uw organisatie verder gaat helpen? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend adviesgesprek!

 

Form ID:4962